Общи условия за ползване

Уважаеми гости на Tastydiet.bg,

В желанието си да бъдем максимално открити и коректни към Вас, както и в

стремежа си да спазваме законовите изисквания на Република България,

прилагаме на Вашето внимание следните общи условия:

1.1.С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "TЕЙСТИ ДАЕT"

ЕООД, вписано в Търговския регисър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203111748,

седалище гр. София и адрес на управление ул.Козяк 19 ет.2, като доставчик и неговите

клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.tastydiet.bg.

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването

върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта

www.tastydiet.bg, потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях. 

1.3. Доставчикът си запазва правото да променя дизайна на www.tastydiet.bg, неговото

съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в

момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.tastydiet.bg.

1.4 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена

поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от

заявената стока, в рамките на два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява

потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или обаждане

до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. 

ІІ. Поверителност на предоставените данни

2.1. Личните данни, които Доставчикът получава при при сключване на договор за

продажба, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите –

приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали

проблеми, свързани с поръчката. 

2.2. Доставчикът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и

отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод

на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила,

случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

|||. Ползване на www.tastydiet.bg

3.1. При използването на интернет страницата на tastydiet.bg, потребителят е

отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за

всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и

характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, tastydiet.bg или всяко

друго лице, с което tastydiet.bg има сключен договор за съвместна дейност или за

предоставяне на услуги според българското законодателство.

3.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото

съдържание, включително, но не само изображения, текст и/или мултимедийно

съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание

публикувани на www.tastydiet.bg са собственост на Доставчика.

3.3. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага,

предоставя и т.н. съдържанието на www.tastydiet.bg , без изричното писмено съгласие

на Доставчика, освен ако използването е с некомерсиална цел. 

|V. Поръчка, договор и плащане на цената

4.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.tastydiet.bg .

Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и потребителя се счита за

сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на

4.2. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на

официални празници се обработват на следващия първи работен ден. 

4.3. Посочените на www.tastydiet.bg цени на продуктите са крайни и са без включен

ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя. 

4.4. Доставчикът си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за

4.5. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.

V. Доставка 

5.1. Доставката на поръчан чрез www.tastydiet.bg продукт се извършва с куриерска

фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС до посочения от потребителя адрес или до офис на

куриерската фирма. Цената на доставката е 4 лв за доставка

до офис на Еконт и 6 лв. до адрес, посочен от Потребителя. Цената може да варира в зависимост от стойността на наложения платеж. 

5.2. Доставка за София и страната се извършва до 2 работни дни, в периода от 9 до 18

5.3. Всяка пратка е придружена с опция за преглед преди да бъде заплатена от

5.4 Поръчките, направени в делничен ден (от понеделник до петък) до 16:00 часа,

пристигат на следващия ден.

Поръчките, направени в почивните дни (събота и неделя или национални празници) се

изпращат на първия работен ден и пристигат на втория работен ден.

5.5. Ако след като оформите поръчката си, адреса за доставка е недействителен или

непълен, ще получите телефонно обаждане за уточнение на адреса.

VІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка

6.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след закупуването на

стоката. Дефект причинен от Потребителя не подлежи на рекламация. Разходите по

връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за

сметка на Потребителя.

6.2. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато

потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на

избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска

възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената.

6.3. Отказ от поръчка

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има

качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от

разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи. Правото

на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени

следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи

от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи,

които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от

Закона за защита на потребителите. Срокът за връщате е 14-дни от получаването на

стоката от потребителя или трето, посочено от него лице, различно от превозвача.

Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Доставчика са за

сметка на потребителя, като връщането става до офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

Доставчикът възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока

сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 10 работни дни или с наложен

платеж по Еконт, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на

отказ от сключения договор.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, от разстояние,

потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на

упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни,

считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да

се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати

или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. 

Когато потребител връща закупена стока от www.tastydiet.bg, сумата за стоката се

възстановява след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на

констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в

т.6.3. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на

потребителя на адреса, от който е изпратена до Доставчика. 

VII. Спорове

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да

отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес. 

За неуточнените от тези общи условия положения, се прилагат съответните законови

разпоредби.